Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen aurrekontua

Gastuak: Kapituluko

Erakutsi aurreko ekitaldiarekiko alderaketa

Excel fitxategiaren ikonoa

Sailen eta kapituluko arabera laburpen zerrenda
KAP Deskripzioa 2020 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 71.224.604 57.11%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 50.572.742 40.55%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0.14%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.306.054 1.85%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 0.07%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0.28%
AURREKONTUA GUZTIRA 124.720.300 100.00%