Herri administrazioekin informazioa trukatzeko eta informazioa kudeatzeko aplikazioa