saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Zerga alorreko berrikuntzak

Informazioa

2/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, urtarrilaren 19koa.
2/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, urtarrilaren 19koa, Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duena; izan ere, horren bidez, 2016/1164 (EB) Zuzentaraua aldatzen da, hirugarren herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez.
B.A.O. 2021/01/20
4/2021 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 19koa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2021 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 21eko 125/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamendua.
B.A.O. 2021/01/20
1/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, urtarrilaren 12koa.
1/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, urtarrilaren 12koa, COVID-19aren ondorioz Balio Erantsiaren gaineko Zergan neurri osagarriak ezartzeari buruzkoa.
B.A.O. 2021/01/15
73/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 73/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa. Honen bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2021. urterako.
B.A.O. 2021/01/15
1/2021 Ebazpena, urtarrilaren 4ekoa
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 1/2021 Ebazpena, urtarrilaren 4ekoa, zeinaren bidez 2021. urterako Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak jakinarazten baitiren.
B.A.O. 2021/01/12
2197/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 17koa
2197/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 17koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 11ko 2190/2017 Foru Agindua aldatzen duena; horren bidez lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua onesten da. Halaber, 181, 198, 189,159 eta 345 ereduak telematikoki aurkeztea ezartzen da.
B.A.O. 2020/12/28
2203/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2203/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa. Honen bidez, abenduaren 15eko 2232/2017 Foru Agindua aldatzen da, zeinaren bidez arautzen baitira Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen normatibo eta teknikoak.
B.A.O. 2020/12/28
2204/2020 Foru Agindua.
Ogasun eta Finantza foru diputatuaren 2204/2020 Foru Agindua, abenduaren 18koa. Honen bidez, honako foru arauak aldatzen dira: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2310/2014 Foru Agindua, azaroaren 26koa; honen bidez 180 eredua onetsi da: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) karga dela eta hiriko ondasun higiezinak errentatuta edo azpierrentatuta lortutako etekinei aplikatu beharreko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpen-aitorpena; Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren 1487/2019 Foru Agindua, uztailaren 23koa. Honen bidez, emariei, dohaintzei, zerbitzuen doako prestazioei, ekarpenei eta baliatzeei buruzko aitorpen informatiborako 182 eredua onartzen da; Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 48/2018 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioen eta partaidetzen eskuraketei eta besterentzeei buruzko urteko aitorpen informatiborako 187 eredua onesten duena eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2282/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena egiteko 198 eredua onesten duena.
B.A.O. 2020/12/28
126 FORU DEKRETUA , abenduaren 22koa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 126 FORU DEKRETUA , abenduaren 22koa, 2021eko lanaren etekinei pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena.
B.A.O. 2020/12/23
2163/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa.
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2163/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, zeinaren bidez BATUZ proiektuaren betebeharretatik salbuesteko baimena emateko prozedura arautzen baita.
B.A.O. 2020/12/23