saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Zerga alorreko berrikuntzak

Informazioa

269/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 4koa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 269/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 4koa. Honen bidez, aldatu egiten da 2019ko azaroaren 27ko 2291/2019 Foru Agindua, zeinak hiru eredu hauek onesten dituen: Gerorapena edo zatikapenaren eskaera L13 eredua, Ordainketa geroratzeko eskabidean eskatutako informazioa eta dokumentazioa aurkeztu izanaren frogagiria AS1 eredua eta Bideragarritasun-plana PV1 eredua.
B.A.O. 2020/02/10
2/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa. Honen bidez, aldatu egiten da Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 15eko 48/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsia
B.A.O. 2020/01/30
175/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 175/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa, martxoaren 31ko 632/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, 289 eredua onesten da, elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan finantza-kontuei buruz urtero egin beharreko aitorpen informatiboa egiteko dena.
B.A.O. 2020/01/27
33/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 33/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.
B.A.O. 2020/01/22
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa.
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, zeinaren bidez hauek aldatzen baitira: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2211/2016 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa, 193 eredua -arrunta eta erraztua- onesten duena, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kapital higigarriaren zenbait etekinen eta Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zenbait errentaren gaineko atxikipenen eta kontura egindako sarreren urteko laburpena egiteko erabili behar dena; Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2997/2007 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa, 187, 188, 193 arrunta eta erraztua, 194, 196 eta 198 ereduak onesten dituena, eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2210/2016 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa. Azken honen bidez, 196 eredua onesten da, denetariko finantza erakundeetako (finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne) kontuen kontraprestazioaren bitartez lortzen diren kapital higigarriaren etekinei eta errentei aplikatzen zaizkien atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena egiteko erabili behar dena. Ordainketarik, atxikipenik edo konturako sarrerarik izan ez duten kontuen identifikazioa. Denetariko finantza erakundeetako kontuetan baimendutako pertsonen eta saldoen urteko aitorpen informatiboa.
B.A.O. 2020/01/20
59/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 10ekoa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 59/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 10ekoa. Honen bidez, ohiko ondasun-emateak edo zerbitzu-prestazioak egiten hasi aurreko likidazio-aldiei dagozkien tributazio-proportzioen erregularizatzeko 318 eredua onesten da.
B.A.O. 2020/01/17
83/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 13koa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 83/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 13koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 26ko 2496/2019 Foru Agindua aldatzekoa. Azken agindu horren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2020. urterako.
B.A.O. 2020/01/16
1/2020 Ebazpena, urtarrilaren 7koa.
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 1/2020 Ebazpena, urtarrilaren 7koa, Bizkaiko Foru Ogasunaren 2020.urterako Iruzurraren aurkako Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak publikatzen dituena.
B.A.O. 2020/01/13
2496/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 26koa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2496/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 26koa. Honen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2020. urterako
B.A.O. 2020/01/13
2495/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 26koa.
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2495/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 26koa, zeinaren bidez arautzen baita Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien xede diren produktuen kontabilitatea egiteko betebeharra.
B.A.O. 2020/01/09