saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Zerga alorreko berrikuntzak

Informazioa

83/2020 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 83/2020 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa. Honen bidez, UEFA Euro 2020 txapelketaren azken fasearen araubide fiskalaren indarraldia luzatzen da.
B.A.O. 2020/09/17
1482/2020 FORU AGINDUA, irailaren 9koa.
1482/2020 FORU AGINDUA, irailaren 9koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, software bermatzailearen zehaztapen arauemaile eta teknikoak eta software bermatzailearen erregistroan alta emateko adierazpena arautzen dituena.
B.A.O. 2020/09/11
82/2020 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 82/2020 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, zeinaren bidez BATUZ proiektuaren tributu-betebeharrak garatzen baitira, hauek aldatuta: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudia, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia eta Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudia
B.A.O. 2020/09/10
9/2020 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abuztuaren 25ekoa.
9/2020 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abuztuaren 25ekoa, «UEFA Women s Champions League 2020»ren azken fasearen araubide fiskalarena eta COVID-19ren ondorioz Balio Erantsiaren gaineko Zerga egokitzeko neurriei buruzkoa.
B.A.O. 2020/08/27
1367/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa.
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1367/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa, 2020. urtean COVID-19aren kontra egiteko ikerketa-jarduerak lehentasunezkotzat jotzeko betekizunak eta bete beharreko prozedura ezartzen dituena.
B.A.O. 2020/08/10
1356/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 27koa.
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1356/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 27koa, zeinaren bidez onesten baitira 1995eko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluan edari deribatuetarako ezarritako marka fiskalei buruz xedatutakoa garatzeko arauak.
B.A.O. 2020/08/06
1355/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 27koa.
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 1355/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 27koa, zeinaren bidez onesten baitira 1995eko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluan zigarretetarako eta tabako xeherako ezarritako marka fiskalei buruz xedatutakoa garatzeko arauak.
B.A.O. 2020/08/06
5/2020 FORU ARAUA, uztailaren 15ekoa.
5/2020 FORU ARAUA, uztailaren 15ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat eta tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak. Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorra.
B.A.O. 2020/07/27
6/2020 FORU ARAUA, uztailaren 15ekoa.
6/2020 FORU ARAUA, uztailaren 15ekoa. Honen bidez, batetik, hiru zuzentarau hauen transposizioa egiten da: Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 25eko 2018/822 /EB Zuzentarauarena (haren bidez, 2011/16/EB Zuzentaraua aldatu zen, fiskalitatearen arloko informazioaren truke automatikoari eta nahitaezkoari dagokionez, informazioa komunikatu beharra duten mugaz gaindiko mekanismoak direla eta), Kontseiluaren 2016ko uztailaren 12ko 2016/1164/EB Zuzentarauarena (haren bidez, barne-merkatuaren funtzionamenduan zuzeneko eragina duten saiheste fiskaleko jardunbideei aurre egiteko arauak ezartzen dira) eta Kontseiluaren 2017ko urriaren 10eko 2017/1852 Zuzentarauarena (Europar Batasunean auzi fiskalak ebazteko mekanismoei buruzkoa); eta, bestetik, aldatu egiten dira martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa, eta abenduaren 5eko 11/2013 Foru Araua, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
B.A.O. 2020/07/27
Oker egindako erreferentzia bat zuzentzeari buruzko erabakia.
Erabakia, COVID-19a dela-eta, Sozietateen gaineko Zergan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan, Ondare-Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan egokitzeko tributu-neurriak sartzen dituen Foru Dekretu Arauemailearen zioen azalpenean oker egindako erreferentzia bat zuzentzeari buruzkoa.
B.A.O. 2020/07/23