Eleiz Museoa. Bizkaia

Argazkiak
Eleiz Museoa. Bizkaiaren 3. ikuspegia
  • Miniatura-Eleiz Museoa. Bizkaiaren 1. ikuspegia
  • Miniatura-Eleiz Museoa. Bizkaiaren 2. ikuspegia
  • Miniatura-Eleiz Museoa. Bizkaiaren 3. ikuspegia
Helbidea

Enkarnacion Enparantza, 9-B.
48006, Bilbao.

Telefonoa:
94 432 01 25
Fax:
94 432 02 60
E-mail:
museo@eleizmuseoa.com
Webgunea
http://www.eleizmuseoa.com
Informazioan sakontzeko

Tarifen xehetasuna
Orokorra: 3
Nagusiak.

Murriztua: 1,5
Ikasleak 25 urte arte, 65+ jubilatuak eta 10 l-etik gorako taldeak

Dohainik:
12 urtetik beherakoak
ASTEARTEA Museoaren eguna

Eskolako taldeak:
Irakaskuntzako tailerra(tailerra+ bisita): 1 ikaslekoa (gutxienez 10 l)
Bisita librea: dohainik

Bisita gidatua: 3/p. (gutxienez 30)
Aurretiazko hitzordua, gehienez 20 l.