Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Zierbena
Biztanle kopurua: 1.426
Herritar euskaldunen kopurua: % 25,53
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 30,15
Erdaldun elebakarren kopurua: % 44,32
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Xandra Acosta Varela
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 365 336
Euskara batzordearen osaketa: Zinegotziak eta teknikaria
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Izaskun Barbarias
Helbidea: La Cuesta, 1 - 48508
Telefonoa: 946 366 007
Faxa: 946 365 399
E-posta: izaskun@ekilore.net
Sortze data: 2007
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Zierbena
Zerbitzuaren egitekoak: Euskalduntze plangintzarako aholkularia, euskara arloko ekintzen antolaketa, jarraipena, sustatze plangintzak
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Bai, Alkarbideri esker.
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli