Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Zaldibar Elizateko Udala
Biztanle kopurua: 2.923
Herritar euskaldunen kopurua: % 48,44
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 23,91
Erdaldun elebakarren kopurua: % 27,64
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Aitor Lopez Vazquez
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 827 016
E-posta: eguen@zaldibar.eus
Euskara batzordearen osaketa: Aitor Lopez, Carmen Sampedro, Eneritz Azpitarte, Iñaki Mendiolagaray, Nancy Rojo
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Inma Eguen Balantzategi
Helbidea: Diputazio plaza 1
Telefonoa: 946 827 016
Faxa: 946 827 952
E-posta: eguen@zaldibar.eus
Sortze data: 1991
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Zaldibar
Zerbitzuaren egitekoak: Itzulpenak eta normalizazio arlokoak
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1/2 1/2
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1/2 A2
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1/2 A2
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: DMA (Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoan batzen gara Durangaldeko udalak)
ESEP: Onartuta

Zaldibar-PE2010-2012.pdf

Kudeaketa Plana:

EkintzaFitxa_Txostena20110118[1].pdf

Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Irakaskuntza:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli