Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Urduña
Biztanle kopurua: 4.077
Herritar euskaldunen kopurua: % 24,41
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 29,11
Erdaldun elebakarren kopurua: % 46,48
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Saioa Yarritu
Harremanetan jartzeko telefonoa: 945 383 003
E-posta: jirabien@urduna.com
Euskara batzordearen osaketa: Alderdi politikoetako ordezkari bana eta teknikaria.
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Josune Irabien
Helbidea: Foru Plaza, 1 48460
Telefonoa: 945 384 860
Faxa: 945 384 861
E-posta: euskara@urduna.com
Sortze data: 2002/12/1
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Urduña
Zerbitzuaren egitekoak: Udal barruko Erabilera Plana eta Udalerrirako Euskara Plana.
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Aiarako teknikariekin koordinazio informala dago. Hau da, teknikariok noizean behin bildu egiten gara geure kabuz.
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli