Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Sestao
Biztanle kopurua: 27.827
Herritar euskaldunen kopurua: % 18,65
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 27,00
Erdaldun elebakarren kopurua: % 54,36
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Gorka Alvarez Martinez
Harremanetan jartzeko telefonoa: 944 729 000
E-posta: gam@sestao.net
Euskara batzordearen osaketa: Lehen EB: 2007/02/22an; Egungoa (2015/10/19): osatu barik
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Joseba Iriondo
Helbidea: Llanas zumardia, 4 - 2. solairua
Telefonoa: 944 729 024
Faxa: 944 729 069
E-posta: jig@sestao.net / euskara@sestao.net
Sortze data: 2004
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Sestao
Zerbitzuaren egitekoak: Euskara teknikariaren egitekoak: • Udalerriko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Orokorraren eta Sektoreetako Planen prestaketa, jarraipena eta ebaluazioa. • Udalean, Euskararen Erabilera Plana diseinatzea eta martxan jartzea. • Euskararen erabilerarako motibazio-, ezagutza- eta sustapen-programak bideratzea. • Euskara batzordearen Jarduera Planak prestatzea, kudeatzea, jarraipena egitea eta ebaluatzea. • Udal sailetako Euskalduntze Planak diseinatzea eta koordinatzea, sailetako buruekin batera. • Udal lanpostuen hizkuntza eskakizunak ezartzeko eta eguneratzeko proposamenak aurkeztea. • Udal langileek euskara ikastaroetan duten asistentzia eta errendimendua jarraitzea. • Euskararen erabileraren diru-laguntzak eta gune osagarriak izapidetzea. • Lanpostuarekin loturiko gainontzeko egitekoak. Euskara zerbitzuaren egitekoak: Planen diseinua, martxan jartzea eta kudeaketa integrala; Udalaren plana: Euskararen Erabilera Plana eta Udalerriko plana: EBPN. *Kanpo eragile instituzionalekikoak: zenbait programa eta proiekturen diseinua, koordinazioa eta kudeaketa: batez ere, Bizkaiko Foru Aldundiarekin (Alkarbide) eta Eusko Jaurlaritzarekin (besteak beste, HAEE-IVAPekin, HPSrekin eta Hezkuntzarekin). *Oro har, euskararen ezagutza, motibazioa era erabilera sustatzea, bai udalean bai udalerrian.
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1 2
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 2
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Alkarbide koordinazio mahaiaren bitartez
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli