Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Mungia
Biztanle kopurua: 16.192
Herritar euskaldunen kopurua: % 43,19
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 24,35
Erdaldun elebakarren kopurua: % 22,46
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Alaitz Erkoreka Baraiazarra
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 741 216 / 946 741 516
E-posta: euskera@mungia.org
Euskara batzordearen osaketa: 2002an sortu zen, EBPNren sorrera. - Ordezkari politikoak. -Herri eragileak (euskaltegien, ikastetxeen eta elkarteen ordezkariak; euskararen arloan eraginkor izan daitezkeen herritarrak).
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Iraide Iturri, Maribi Egia
Helbidea: Trobika, 1
Telefonoa: 946 749 089
Faxa: 946 744 977
E-posta: euskera@mungia.org
Sortze data: Euskara zerbitzua 1977an sortu zen, Euskara Saila geroagokoa da.
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Mungia
Zerbitzuaren egitekoak: 2015eko urtarrilaren 30ean onartutako ESEP eta euskararen erabilera sustatzea eta indartzea, bai herri mailan eta bai administrazio mailan.
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
(1) 2
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua (1) A
HNT 2 A
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Hartu-emana bai, baina elkarlanik ez. Dena den, kontuan hartu behar da Mungiak, eskualde-buru izakeran, hainbat zerbitzu eskaintzen dizkietela eskualdeko biztanle guztiei.
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli