Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Markina-Xemein
Biztanle kopurua: 4.758
Herritar euskaldunen kopurua: % 78,71
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 10,13
Erdaldun elebakarren kopurua: % 11,16
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Iratxe Lasa (Euskara zinegotzia)
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 167 454
Euskara batzordearen osaketa: EHBildu, PNV-EAJ, euskalgintza, guraso elkarteak, ikastetxeak, gazte asanblada, etorkinak, etab.
Euskara zerbitzua
Helbidea: Goiko Portala, 3
Telefonoa: 946 167 454
Faxa: 946 169 096
E-posta: euskara@markina-xemein.com
Sortze data: 2004
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Markina-Xemein.
Zerbitzuaren egitekoak: Hizkuntza Normalizazioa (EBPN, Erabilera Plana); Itzulpenak; Aholkularitza; Udal Langileen trebakuntza
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Ondarroa, Lekeitio, UEMA
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli