Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Lemoa
Biztanle kopurua: 3.333
Herritar euskaldunen kopurua: % 55,06
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 24,03
Erdaldun elebakarren kopurua: % 20,91
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Aitor Erauzkin Bilbao
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 313 005
E-posta: alkatea@lemoa.net
Euskara batzordearen osaketa: Zinegotziak eta teknikaria
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Gorka Barrenetxea eta Miren Madariaga
Helbidea: Arraibi, 1 48330
Telefonoa: 946 313 459
Faxa: 946 314 322
E-posta: euskara@lemoa.net
Sortze data: 2006
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Lemoa
Zerbitzuaren egitekoak: Euskalduntze plangintzarako aholkularia, euskara arloko ekintzen antolaketa, jarraipena, sustatze plangintzak
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Bai, Alkarbideri esker.
Euskararen jabekuntza
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli