Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Leioa
Biztanle kopurua: 29.489
Herritar euskaldunen kopurua: % 29,53
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 31,78
Erdaldun elebakarren kopurua: % 38,70
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 072 576
Euskara batzordearen osaketa: Ez dago euskara batzorderik.
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Jose Luis Liz
Helbidea: Jose Ramon Aketxe plaza 11 - 4
Telefonoa: 946 072 576
Faxa: 946 072 577
E-posta: euskarazuzendaria@leioa.net, euskarazerbitzua@leioa.net
Sortze data: 1995eko martxoa.
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Leioa
Zerbitzuaren egitekoak: Dinamizazioa eta administrazio barruko erabilera plangintza.
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Ez dago elkarlanik ez koordinaziorik. Hala ere, horren premia sumatzen da.
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli