Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Gordexola
Biztanle kopurua: 1.688
Herritar euskaldunen kopurua: % 25,89
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 28,91
Erdaldun elebakarren kopurua: % 45,20
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Angela Eguia Liñero
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 798 002
E-posta: udala@gordexola.net
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Itziar Urrutia Zorrozua
Helbidea: Molinar plaza, 1
Telefonoa: 946 798 002
Faxa: 946 798 004
E-posta: euskarazerbitzua@gordexola.net
Sortze data: 2000
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Gordexola
Zerbitzuaren egitekoak: Erabilera eta berritze planak garatzea eta itzulpengintza
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1/2 1/2
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1/2
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1/2
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Enkarterriko Mankomunitateko Euskara Zerbitzuarekin
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli