Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Gernika-Lumo
Biztanle kopurua: 16.050
Herritar euskaldunen kopurua: % 67,56
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 16,02
Erdaldun elebakarren kopurua: % 16,42
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Marisa Aldamizetxebarria (Euskara zinegotzia)
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946270205
E-posta: euskerateknikaria@gernika-lumo.net
Euskara batzordearen osaketa: Udalekoak (zinegotzia, euskara zerbitzuko langileak), hezkuntza komunitatea (ikastetxeak, euskaltegiak, Berritzegunea), herriko euskarazko komunikabideak, alderdi politikoak, sindikatuak, elkarteak (gazteenak, kulturalak, euskara arlokoak, kirol arlokoak) eta norbanakoak. Irekia da.
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Bittor Zarrabeitia Bengoa
Helbidea: Foru Plaza, 3
Telefonoa: 946 270 205
Faxa: 946 255 747
E-posta: euskerateknikaria@gernika-lumo.net
Sortze data: 1989
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Gernika-Lumo
Zerbitzuaren egitekoak: Helburu nagusia: euskararen erabileraren normalizazioa lortzea gizartean. Gernika-Lumoko Euskara Biziberritzeko Plan Estrategikoa (EBPN) izan dugu normalizazio lana sistematizatzeko tresna nagusia; bi Plan garatu dira, 2003-2008 epekoa eta 2009-2013 epekoa. Orain indarrean dago 2014-2017 eperako Euskara Plana, Eusko Jaurlaritzak finkaturiko ESEP (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana) oinarri daukana. Planokin lotuta daude urteroko Kudeaketa Planak. Zelan garatzen dira? • 14 esparru lantzen dira (familia, irakaskuntza, eusk-alfab, administrazioa, lan-mundua, aisia eta kirola, kultura, publizitatea, komunikabideak, teknologia berriak, zehar lerroak,…). • Euskararen zehar-lerrotasuna kontuan hartuta, udal saila desberdinekin batera ekiten zaio hainbat egitasmo garatzeko: Kultur Etxea, liburutegia, Musika Eskola, Kiroldegia, Erregistro saila, Fundazioak,… • Goi erakundeekin (Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailordetza eta Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritza), gizarte eragile nagusiekin (Ziurtagiriaren elkartea, Kontseilua, Topagunea, Urtxintxa, Bertsozale Elkartea, BIE, HAIZE, Artez enpresa,…) eta udalerri mailakoekin elkarlanean ( HITZA, Oiz-mendi telebista, irakaskuntza zentroak, sindikatuak, aisialdi elkarteak, kultur elkarteak,) • Euskara Batzorde irekian horiek guztiek dute lekua.
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1 1 1 2 (udalekoa; bat, dinamizatzailea eta lanaldia erdirako kontratatua; bigarrena administrari-itzultzailea)
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua 1 A2
HNT
Trebatzailea(k) 1 (udalekoa) A2
Itzultzailea(k) 1 (udalekoa) A2
Interpretaria(k)
Administraria(k) 2 (udalekoa; bat, dinamizatzailea eta lanaldia erdirako kontratatua; bigarrena administrari-itzultzailea) C
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Harreman puntualak izan dira eta izango Bermeoko euskara zerbitzuarekin, baina maila zabalagoan Alkarbideko D ereduko lan-mahaian parte hartzen duten udalekin ere harremanak dira.
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Irakaskuntza:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Hedabideak:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli