Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Ermua
Biztanle kopurua: 15.870
Herritar euskaldunen kopurua: % 29,89
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 17,43
Erdaldun elebakarren kopurua: % 42,72
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Beatriz Gámiz Mata
E-posta: euskara@udalermua.net / http://www.ermua.es/euskera
Euskara batzordearen osaketa: Euskaltegiak, ikastetxeak, Euskara Elkartea, Merkatarien elkartea, Aisialdi taldea eta alderdi politikoak
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Fernando Aranberri
Helbidea: Konbentukoa, 5
Telefonoa: 943 179 147
E-posta: euskara@udalermua.net
Sortze data: 2006 iraila
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Ermua
Zerbitzuaren egitekoak: ESEP eta Barne Erabilera Plana
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1 1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Alkarbide
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli