Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Erandio
Biztanle kopurua: 23.441
Herritar euskaldunen kopurua: % 24,34
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 28,92
Erdaldun elebakarren kopurua: % 46,74
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Egokiñe Angulo Goti
Harremanetan jartzeko telefonoa: 944 890 100
E-posta: eangulo@erandioko-udala.net
Euskara batzordearen osaketa: Zinegotziak
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Fernando Simón Duque / Ana Hernandez
Helbidea: Irailaren 23a plaza
Telefonoa: 944 890 128
Faxa: 944 890 144
E-posta: euskara@erandioko-udala.net
Sortze data: 2001eko urtarrila
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Erandio
Zerbitzuaren egitekoak: EBPN eta Erabilera Plana
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
2 1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1 1 B
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1 C
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Koordinazio puntuala. Horrez gain, Alkarbideren bitartez
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli