Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Berriz
Biztanle kopurua: 4.718
Herritar euskaldunen kopurua: % 53,94
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 20,67
Erdaldun elebakarren kopurua: % 25,39
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Roland Isoird
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 824 036
E-posta: udala@berriz.eus
Euskara batzordearen osaketa: Ainhoa Larrañaga (EAJ-PNV), Roland Isoird (EAJ-PNV), Josu Albizuri (Bildu), Maite Lopez (Bildu) eta Francisco del Pino (PSE-EE)
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Maite Gerenabarrena
Helbidea: Iturritza, 51
Telefonoa: 946 824 036
Faxa: 946 827 950
E-posta: euskara@berriz.eus
Sortze data: 1997
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Berriz
Zerbitzuaren egitekoak: -Itzulpenak eta itzulpenen zuzenketa eta jarraipena. -Prestakuntza eta trebakuntza kudeatzea. -Euskara gaietan aholkuak eskaintzea udaleko langile eta herritarrei. - Normalkuntza plana garatzea ( udal barruan eta herrian). Ordenantzak. - Elkarlana herriko ikastetxe, elkarte, denda eta enpresekin: normalizazio planak, itzulpen aholkularitza, errotulu dirulaguntza. -Euskal kultura eta hizkuntza sustatzeko ekintzak. -Transmisio kanpainak gurasoentzako. -Euskaltegi eskaintza eta dirulaguntzak...
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1/4 1/4 1/4 1/4
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua 1/4 B (orain A2)
HNT 1/4 B (orain A2)
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1/4 B (orain A2)
Interpretaria(k)
Administraria(k) 1/4 B (orain A2)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Durangaldeko udaletako teknikariekin ( Zaldibar, Durango, Abadiño, Zornotza, Ermua eta Elorrio ) harreman puntuala.
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli