Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Bermeo
Biztanle kopurua: 16.542
Herritar euskaldunen kopurua: % 72,69
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 15,00
Erdaldun elebakarren kopurua: % 12,31
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Juan Karlos Agirre Santa Maria
E-posta: euskera@bermeo.eus
Euskara batzordearen osaketa: Euskara Batzordea 8 zinegotzik osatzen dute eta aholkulari gisa, Euskara teknikaria
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Maite Alvarez de Zarate eta Aitziber Gabikaetxebarria Goikoetxea
Helbidea: Irakaskintza 14-16, 2. sol.
Telefonoa: 946 179 132
Faxa: 946 881 518
E-posta: euskera@bermeo.eus
Sortze data: 1992
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Bermeo
Zerbitzuaren egitekoak: Udalaren Erabilera Plana diseinatu, martxan jarri, jarraipena egin eta ebaluatu: Euskara Sustatzeko Ekinatza Plana (ESEP) osatzen duten egitasmoak prestatu, martxan jarri, jarraipena egin eta ebaluatu. Diru laguntza deialdiak prestatu eta kudeatu. Euskara batzordea kudeatu, proposamenak organo erabakitzaileetara bideratu. Elkarlanean aritu egitasmoetan parte hartzen duten gizarte-eragileekin. Itzulpenak eta zuzenketak. Informazio eta aholkua hizkuntza kontuetan herritar guztientzat.
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1 1 1 1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua 1
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k) 1
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: UEMA, Alkarbide, Soziolinguistika Klusterra, arloan arloko gizarte-eragileak, udal zerbitzuetako koordinazio-guneak
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Irakaskuntza:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli