Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Berango
Biztanle kopurua: 6.711
Herritar euskaldunen kopurua: % 35,58
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 32,84
Erdaldun elebakarren kopurua: % 31,58
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Miren Izaskun Zubiaur Zarraga
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 680 008
E-posta: euskara@berango.org
Euskara batzordearen osaketa: Lehendakaria/Presidenta: Miren Izaskun Zubiaur Zarraga and. (EAJ-PNV) Kideak: Ane Miren Ayo Quintial and. (EAJ-PNV); Juan Ramón Villanueva Zárate jn.(EAJ-PNV); Joseba Imanol Markaida Bilbao jn. (PSE-EE); Francisco Javier Martínez García jn. (PP); Koldo Endika Martínez González jn.(EB-B); Amaia Madariaga Barroso and. (EA)
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Begoña Díez Apraiz
Helbidea: Elexalde, 3
Telefonoa: 946 680 008
Faxa: 946 680 955
E-posta: euskara@berango.org
Sortze data: 1998
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Berango
Zerbitzuaren egitekoak: Kultura eta euskara
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1 B
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli