Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Basauri
Biztanle kopurua: 41.053
Herritar euskaldunen kopurua: % 23,17
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 27,33
Erdaldun elebakarren kopurua: % 49,50
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Arantxa Osorno
Harremanetan jartzeko telefonoa: 944 871 300
E-posta: aosorno@basauri.net
Euskara batzordearen osaketa: Zinegotziak, udal langileen ordezkariak eta herriko zenbait gizarte talde. Hala ere, batzordearen bilera informatiboak gutxitan egiten dira.
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Arantza Aranburu
Helbidea: Kareaga Goikoa 53, 48970
Telefonoa: 944 871 300
Faxa: 944 871 335
E-posta: aaranburu@basauri.net
Sortze data: 1987. urtea
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Basauri
Zerbitzuaren egitekoak: Dinamizazioa, administrazioaren barruko plangintzak eta itzulpenak
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Harremanak izan dira, baina ez dago bilera sistematizaturik
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli