Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Balmaseda
Biztanle kopurua: 7.453
Herritar euskaldunen kopurua: % 22,19
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 27,34
Erdaldun elebakarren kopurua: % 50,47
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Alvaro Parro Betanzos
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 800 000
E-posta: euskera@balmaseda.net
Euskara batzordearen osaketa: Zinegotziak, ikastetxeak, ikastola, guraso elkarteak, euskaltegiak eta euskara zerbitzua.
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Miren Solabarrieta Eizagirre
Helbidea: San Severino plaza 1
Telefonoa: 946 800 000
Faxa: 946 102 053
E-posta: euskera@balmaseda.net
Sortze data: 2001
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Balmaseda
Zerbitzuaren egitekoak: Udalerriko EBPN, Udal barruko Erabilera Plana, itzulpen laburrak
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1 B
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Enkarterriko Mankomunitateko Euskara Zerbitzuarekin eta Alkarbideko A lan-mahaiko kideekin gehien bat
ESEP: Onartuta

Plan estrategikoa 2013-2016 WEB.pdf

Kudeaketa Plana:

Plan estrategikoa 2013-2016WEB.gazt.pdf

Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli