Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Bakio
Biztanle kopurua: 2.519
Herritar euskaldunen kopurua: % 58,23
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 22,83
Erdaldun elebakarren kopurua: % 18,94
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Emili Jimenez Garay
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 194 001
E-posta: kultura.bakio@bizkaia.org
Euskara batzordearen osaketa: Udaleko zinegotziak, eskolako ordezkaria, herri taldeetako ordezkariak, AEK-ko ordezkaria, guraso elkarteko ordezkaria, kultur teknikaria eta euskara teknikaria.
Euskara zerbitzua
Helbidea: Urkitzaur 28-A, 48130.
Telefonoa: 946 194 001
Faxa: 946 194 101
E-posta: euskara.bakio@bizkaia.org
Sortze data: Bakion, 1997ko azaroan.
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Bakio
Zerbitzuaren egitekoak: Administrazio barruko erabilera plangintza, dinamizazioa, itzulpenak eta trebatze saioak.
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Inguruko teknikariekin harremanak izan dira, baina ez dago egituraturiko koordinaziorik.
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli