Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Abadiño
Biztanle kopurua: 6.915
Herritar euskaldunen kopurua: % 53,53
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 22,84
Erdaldun elebakarren kopurua: % 23,63
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Argi Abad
Harremanetan jartzeko telefonoa: 688 684 804
E-posta: ldabad@abadino.org
Euskara batzordearen osaketa: Argi Abad (AI), Meritxel Etxagibel (Bildu) eta Iñaki Rekalde (EAJ-PNV)
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Jose Inazio Arrizabalaga
Helbidea: San Trokaz plaza, 1
Telefonoa: 688 653 401 / 946 215 535
E-posta: euskera@abadiano.org
Sortze data: 2008ko urrian
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Abadiño
Zerbitzuaren egitekoak: Erabilera plana, ESEP, Hezkuntza eta Euskera batzordea, itzulpenak…
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1 1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1 B
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1 C
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa
ESEP: Onartuta - http://www.xn abadio-0wa.org/eu-ES/Zerbitzuak/Euskara/Orrialdeak/default.aspx
Euskararen jabekuntza
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Aisia eta kirola:

Itzuli