Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Barakaldo
Biztanle kopurua: 96.694
Herritar euskaldunen kopurua: % 18,28
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 28,64
Erdaldun elebakarren kopurua: % 53,08
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Nerea Cantero Gurtubai
Harremanetan jartzeko telefonoa: 944 789 264
E-posta: ncantero@barakaldo.org
Euskara batzordearen osaketa: Batzordea osatuta dago
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Mertxe Andres Guerrero
Helbidea: Herriko Plaza, 1
Telefonoa: 944 789 528
Faxa: 944 789 234
E-posta: euskara@barakaldo.org / mandres@barakaldo.org
Sortze data: 2011
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Barakaldo
Zerbitzuaren egitekoak: Barakaldoko Udaleko Euskararen Erabilera Plana. ESEP plana.
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1 2 1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1 1
Interpretaria(k)
Administraria(k) 1
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Alkarbide
ESEP: Onartuta

Itzuli