Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Abanto Zierbena
Biztanle kopurua: 9.277
Herritar euskaldunen kopurua: % 24,42
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 28,75
Erdaldun elebakarren kopurua: % 46,83
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Eneko Urruela Álvarez
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 362 000
Euskara batzordearen osaketa: Zinegotziak eta teknikaria
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Sonia Rodriguez
Helbidea: El minero etorbidea, 2. 48500.
Telefonoa: 946 362 000
Faxa: 946 360 198
E-posta: s.rodriguez@abanto-zierbena.org
Sortze data: 2006
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Abanto-Zierbena
Zerbitzuaren egitekoak: Euskalduntze plangintzarako aholkularia, euskara arloko ekintzen antolaketa, jarraipena, sustatze plangintzak
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Bai, Alkarbideri esker.
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:

Itzuli