Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Ispaster
Biztanle kopurua: 677
Herritar euskaldunen kopurua: % 87,15
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 6,94
Erdaldun elebakarren kopurua: % 5,91
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Garbiñe Saenz de Buruaga
Harremanetan jartzeko telefonoa: 94 684 29 99
E-posta: udala@ispaster.net
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Artez Euskara Zerbitzua
E-posta: eastorkia@artez.net, azelaia@artez.net
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Ispasterko Udala
Zerbitzuaren egitekoak: EBPN garatu eta dinamizatu
Euskara zerbitzua
ESEP: Onartuta

Itzuli