Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Trapagaran
Biztanle kopurua: 11.851
Herritar euskaldunen kopurua: % 22,16
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 27,80
Erdaldun elebakarren kopurua: % 50,04
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Xabier Cuéllar Cuadra
Harremanetan jartzeko telefonoa: 944 920 400
E-posta: alcalde@trapagaran.org
Euskara batzordearen osaketa: Udalbatza osatzen duten 17 zinegotzi, euskara teknikaria eta idazkari delegatua
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Amaia Bilbao
Helbidea: Lauaxeta plaza, 1
Telefonoa: 944 920 411
Faxa: 944 921 705
E-posta: euskera.trapagaran@bizkaia.org
Sortze data: 1991ko otsaila
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Trapagaran
Zerbitzuaren egitekoak: Itzulpengintza, euskararen sustapena udalerrianeta udal langileen artean
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1 C
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Meatzaldeko euskara teknikariekin eta Berbalagunekin
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli