Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Bedia
Biztanle kopurua: 961
Herritar euskaldunen kopurua: % 59,52
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 19,98
Erdaldun elebakarren kopurua: % 20,50
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Alkatea
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 315 478
E-posta: bedia@bizkaia.org
Euskara batzordearen osaketa: Iaz osatu zen eta teknikariak eta herritarrek osatzen dute
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Joana Esparta
Helbidea: Herriko plaza, 1
Telefonoa: 946 315 478
Faxa: 946 315 478
E-posta: euskera@bedia.biz
Sortze data: 2008
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Bedia
Zerbitzuaren egitekoak: EBPN garatu
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Alkarbideri esker
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli