Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Ziortza-Bolibar
Biztanle kopurua: 434
Herritar euskaldunen kopurua: % 90,78
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 4,84
Erdaldun elebakarren kopurua: % 4,38
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Jose Salbador Azpiazu
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 165 727
E-posta: ziortza.bolibar@bizkai.org
Euskara batzordearen osaketa: Zinegotziak, elkarteetako ordezkariak eta herritarrak.
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Eneka Lazkano
Helbidea: Domingo Ugartetxe, 3
Telefonoa: 946 165 727
E-posta: elazkano@artez.net
Sortze data: 2012
Zerbitzuaren egitekoak: EBPNren inplementazioa: Euskara Batzordearen dinamizazioa eta EPren inplementazioa
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
ESEP: Onartuta

Itzuli