Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Portugalete
Biztanle kopurua: 46.624
Herritar euskaldunen kopurua: % 20,00
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 27,55
Erdaldun elebakarren kopurua: % 52,45
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Maria José Blanco Gavieiro
Harremanetan jartzeko telefonoa: 944 729 274
E-posta: mjblanco@portugalete.org
Euskara batzordearen osaketa: Ez dago euskara batzorderik
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Noemí Pastor Martínez
Helbidea: Solar, z.g. (Udaletxea)
Telefonoa: 944 729 261
Faxa: 944 729 277
E-posta: tradu01@portugalete.org
Zerbitzuaren egitekoak: EBPN, Erabilera Plana, itzulpenak, interpretazioa, trebakuntza...
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
2 1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1 1 B
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 1 B
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Ez
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli