Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Otxandio
Biztanle kopurua: 1.238
Herritar euskaldunen kopurua: % 68,66
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 15,27
Erdaldun elebakarren kopurua: % 16,07
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Santi Uribe
Harremanetan jartzeko telefonoa: 945 450 020
E-posta: alkatetza.otxandio@bizkaia.org
Euskara batzordearen osaketa: 5 lagun
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Ainara Aldazabal eta UEMAko teknikaria
Helbidea: Plaza nagusia, 1. Otxandio / Donibane enparantza 1,1a. Aulesti
Telefonoa: 945 450 020 / 946 279 195
Faxa: 945 450 503 / 946 279 535
E-posta: administrazioa.otxandio@bizkaia.org / egoitz@emun.com / uema@uema.eus
Sortze data: 2007 / 1991
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Otxandio
Zerbitzuaren egitekoak: Otxandioko EBPN dinamizatu eta kudeatu
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
2 1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1 1
Trebatzailea(k) 1
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Alkarbideren bitartez
ESEP: Onartuta
Euskararen Erabilera
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli