Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Kortezubi
Biztanle kopurua: 410
Herritar euskaldunen kopurua: % 89,27
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 7,07
Erdaldun elebakarren kopurua: % 3,66
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Lurdes Mendiolea Zarrobeitia
Harremanetan jartzeko telefonoa: 946 255 053
E-posta: udala.kortezubi@bizkaia.org
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Ziortza Sanz
Helbidea: Enderika auzoa, 2
Telefonoa: 946 255 053
Faxa: 946 256 018
E-posta: euskara.kortezubi@bizkaia.org
Sortze data: 2010/01/01
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Kortezubi
Zerbitzuaren egitekoak: EBPNren garapena, itzulpengintza, hizkuntza aholkularitza, trebakuntza...
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua
HNT 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k)
Interpretaria(k)
Administraria(k)
Administrari laguntzailea(k)
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: Elkarteetako ordezkariak eta euskara teknikaria
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli