Udalerriaren gaineko datu orokorrak
Udalerriaren izen ofiziala: Bilbo
Biztanle kopurua: 342.370
Herritar euskaldunen kopurua: % 22,99
Euskaldun hartzaileen kopurua: % 28,27
Erdaldun elebakarren kopurua: % 48,74
Grafikoa: Grafikoa
Udalaren euskara arloa
Arduradun politikoaren izen-abizenak: Koldo Narbaiza Olaskoaga
Harremanetan jartzeko telefonoa: 944 205 411
E-posta: euskera@bilbao.eus
Euskara zerbitzua
Euskara teknikaria: Jose Joakim Gallastegi
Helbidea: Venezuela plaza, 2-7.a
Telefonoa: 944 204 419
Faxa: 944 204 809
E-posta: jgallastegi@bilbao.eus
Sortze data: 1985
Zerbitzuak hartzen dituen udalerriak: Bilbao
Zerbitzuaren egitekoak: Euskararen normalizazio udalean eta udalerrian.
Euskara Zerbitzuaren egoera
ZB HNT TRB ITZ INT ADM ADL
1 3 4 1 2
Euskara Zerbitzuko langileen egoera
Lanpostuaren izena Finkoa-Karrerako Funtzionarioa Behin behinekoa Enpresa batekoa Udal Euskaltegikoa Beste Maila
Zerbitzu burua 1
HNT 2 1
Trebatzailea(k)
Itzultzailea(k) 4
Interpretaria(k) 1
Administraria(k) 1
Administrari laguntzailea(k) 1 1
Euskara zerbitzua
Elkarlana edo koordinazio maila eskualdeko beste zerbitzuekin: ALKARBIDE bilgunea
ESEP: Onartuta
Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa:
Euskalduntze-alfabetatzea:
Euskararen Erabilera
Arlo sozio-ekonomikoa:
Aisia eta kirola:
Euskararen Elikadura
Kulturgintza:

Itzuli