Aldundiaren logotipoa

Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia

Hizkuntzak

  Behatokiko logotipoa
Icono de Emailimb@bizkaia.eus
Dokumentuko argazkia
     
     
  Definizioa  
  Kideak  
  Bilerak  
   
  Loturak  
  Harremana  
     
 
 
 
Behatokiaren Buletina
 
 
 
   
 
 
 
PARTE HARTU EBALUAZIOA OVGB-BGIBko
 
   

""  Intereseko dokumentuak

a) PROTOKOLOAK
b) LEGEDIA, ARAUDIA ETA AKORDIOAK
c) NAZIOARTEKO BALIABIDEAK
d) AZTERKETAK ETA GIDAK
e) BGIB DOKUMENTAZIOA

PROTOKOLOAK

Bizkaiko Lurralde Historikorako eragin protokoloak eta eratorriko dokumentuak

"Etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko hitzarmena"

Icono de PDF
"Segurtasun indar eta gorputzek etxeko indarkeriaren eta genero indarkeriaren biktima direnak babesteko jarduera protokoloa" Icono de PDF

"Emakumeen kontrako tratu txarren eta sexu-indarkeriaren aurrean
jarduteko gizarte zerbitzuetako profesionalentzako gida"

Icono de PDF
"Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko tokiko protokoloak eta neurriak hartzeko jarraibide-gida" (Gida / Laburpena) Icono de PDF
"Gizarte zerbitzuen eremuan informazioa biltzeko eredua"
(Tratu txarrak / Sexu-Indarkeria)
Icono de PDF
"Emakumeen aurkako indarkeria. Proposamenterminologikoak" Icono de PDF
"EAEko gizon eta emakumeen arteko berdintasun esparruko Ordenantza gida" Icono de PDF
"Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen datu pertsonalen tratamendurako gida" Icono de PDF

Bizkaiko Lurralde Historikorako eragin beste protokolo batzuk

"Etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua ezartzeko protokoloa"

Icono de PDF
"Protocolo de Coordinación para la Eficacia de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, Bizkaia, enero 2007" Icono de PDF

"Gizarte zerbitzuen eremuan, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko aginduaren eraginkortasuna bermatzeko koordinazio protokoloa"

Icono de PDF
"Etxeko eta genero Indarkeriaren biktimen Babeserako, segurtasun Indar eta gorputzen Jokabide eta organo Judizialekiko koordinazio Protokoloa"
Icono de PDF
"Etxeko tratu txarrei eta emakumeen kontrako sexu–indarkeriari buruzko protokolo sanitarioa. Eusko Jaurlaritza."
Icono de PDF
“Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género ante la Violencia de Género, promovido por la Comisión Contra la Violencia de Género y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo” Icono de PDF
“Genero indarkerien aurkako UPV/EHUren Protokoloa” Icono de PDF

Beste lurralde eta erkidegotan eragiteko protokoloak
"Genero indarkerian erakunde ezberdinen artean esku-hartzerako prozedura"
(Jerez de la Frontera)
Icono de PDF
"Emakumeekiko indarkeriaren aurkako BCN zirkuitua" (Barcelona) Icono de PDF

 

LEGEDIA, ARAUDIA ETA AKORDIOAK

Aplikazioa Bizkaiko Lurralde Historikoan
"Otsailaren 18ko 4/2004 LEGEA, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa"
Icono de PDF

"Abenduaren 28ko 1/2004 LEGE ORGANIKOA, Genero indarkeriaren aurkako babes osorako neurriei buruzkoa"

Icono de PDF

8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeari buruzkoa

Icono de PDF

26/2015 Legea, uztailaren 28koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeari buruzkoa

Icono de PDF
Genero Indarkeriaren inguruko Estatu Ituna Icono de PDF
Abuztuaren 3ko 9/2018 Errege Lege Dekretua, genero indarkeriaren aurkako Estatu Ituna garatzeko premiazko neurrei buruzkoa Icono de PDF

"REAL DECRETO 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el
Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia"

Icono de PDF
"Uztailaren 31ko 27/2003 LEGEA, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko Agindua arautzen duena"
Icono de PDF
"Babes agindua eskaera formularioa"
Icono de PDF
"AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa." Icono de PDF
"148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena" Icono de PDF
"AGINDUA, 2014ko urriaren 29koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera genero-indarkeria¬ren biktima diren emakumeei diru-laguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura ezartzen duena (1/2004 Legea, genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzkoa)." Icono de PDF

124/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan
deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena
(EHAA, 149 ZK., 08/08/07koa)

Icono de PDF
Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género Icono de PDF
12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. Icono de PDF

Aplikazioa beste lurralde esparru batzuetan
"5/2005 LEGEA, abenduaren 20koa, Madrilgo Erkidegoarena, Genero Indarkeriaren aurkako lege integrala" Icono de PDF
"Apirilaren 1eko 1/2004 LEGEA, Osoa Emakumeen Kontrako Indarkeria Prebenitzeko eta bere Biktimak Babesteko " (Kantabriako Autonomia Erkidegoa)
Icono de PDF
"Apirilaren 8ko 16/2003 LEGEA, Emakumeak Genero Indarkeriaren kontra Babesteko eta indarkeria bera Prebenitzeko " (Kanarietako Autonomia Erkidegoa)
Icono de PDF
"Maiatzaren 17ko 5/2001 Legea, Gaztela-Mantxako tratu txarrak prebenitzekoa"
Icono de PDF
"Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género" Icono de PDF
"LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género" de la Junta de Andalucía Icono de PDF
"LEY 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón" Icono de PDF
"LEY 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia" Icono de PDF
"LEY 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista (Comunidad Autónoma de Cataluña)" Icono de PDF
LEY FORAL 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres Icono de PDF

NAZIOARTEKO BALIABIDEAK

"CEDAW, NBE (1979)"

Icono de PDF

"Emakumearen aurkako indarkeria desagerrarazteari buruzko Adierazpena. NBE (1993)"

Icono de PDF

"Emakumeari buruzko Munduko Laugarren Konferentziaren txostena. NBE (Beijing, 1995)"

Icono de PDF
"UNIFEM–Not a minute more. UNIFEMen txostena emakumeen aurkako indarkeriari buruzkoa (2003)"
Icono de PDF
"NBEko Emakumearen Batzordeak emakumeen eskubideek Espainian duten egoerari buruz ateratako ondorioak (2004)"
Icono de PDF

"Emakumearen kontrako indarkeriari buruzko legeria gidaliburua. NBE (2010)"

Icono de PDF

"Emakumearen aurkako indarkeriari eta etxeko indarkeriari aurrea hartzeko eta haien aurka borrokatzeko Europako Kontseiluaren Hitzarmenaren berrespen tresna, Istanbulen 2011ko maiatzaren 11n egina"

Icono de PDF

 

AZTERKETAK ETA GIDAK

"Genero indarkeriaren behatokiak. Madrilgo emakume batzordea"

Icono de PDF

"Etxeko indarkeriak Bizkaiko justizia Administrazioan duen trataera"

Icono de PDF
"Europako Kontseilu herrialdeak emakumeen aurkako indarkeriari buruzko legedia.
2002ko azaroa" (I DOKUMENTUA)
Icono de PDF
"Europako Kontseilu herrialdeak emakumeen aurkako indarkeriari buruzko legedia.
2002ko azaroa" (II DOKUMENTUA)
Icono de PDF
"Genero indarkeriak Andaluzian dituen kostu ekonomiko eta sozialei buruzko azterketa. Emakumearen Institutu Andaluza. 2003"
Icono de PDF
"Etxeko indarkeria. 2002an Espainian emakumeen aurka izandako tratu txarrei buruzko txostena. La Caixa fundazioa, 2003. Etxeko indarkeria"
Icono de PDF
"Genero Indarkeriaren aurkako babes osorako neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren gida praktikoa" Icono de PDF

"EAEko erakundeen erantzuna emakumeen kontrako etxeko tratu txarren aurka Gizarte Zerbitzuen alorrean, 2006: Sarbidea"

Icono de PDF
"EAEko erakundeen erantzuna emakumeen aurkako etxeko tratu txarren aurrean, polizia-alorrean, 2007" Icono de PDF
"EAEko erakundeen erantzuna emakumeen aurkako etxeko tratu txarren aurrean, abokatu-laguntzaren alorrean eta judizialean, 2007" Icono de PDF
"Emakumeen aurkako etxeko tratu txarren kasuan laguntzeko Osasun-Baliabideen ebaluazioa" Icono de PDF
"Baliabide Psikologikoei buruzko ebaluazioa, emakumeen aurkako etxeko tratu txarrei dagokienez" Icono de PDF
"Etxeko Tratu Txarrak jasan dituzten Emakumeen alorreko Harrera Baliabideen Eraginkortasun- eta Irismen-mailaren ebaluazioa" Icono de PDF
"Familia giroan genero indarkeriaren biktima diren emakumeen haurrei laguntzeko eskuliburua" Icono de PDF
"En la violencia de género no hay una sola víctima.
Atención a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género"
Icono de PDF
"Genero-indarkerian ez dago biktima bat soilik.
Euskadiko Txostena."
Icono de PDF
"Emakumeen kontrako genero indarkeria: EB mailako galdeketa.
Ondorioen lapurpena."
Icono de PDF

 

BGIB DOKUMENTAZIOA

Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren
Lan Plana (2004–2008)
Icono de PDF
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren
Lan Plana (2009–2012)
Icono de PDF
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren
Lan Plana (2013–2017)
Icono de PDF
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren
antolaketa eta funtzionamenduari buruzko araudia
Icono de PDF

2004ko Behatokiko txostena

Icono de PDF
2005eko Behatokiko txostena Icono de PDF
2006ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2007ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2008ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2009ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2010eko Behatokiko txostena Icono de PDF
2011ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2012ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2013ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2014ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2015eko Behatokiko txostena Icono de PDF
2016ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2017ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2018ko Behatokiko txostena Icono de PDF
2019ko Behatokiko txostena Icono de PDF

Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2004.

Icono de PDF
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2005.
Icono de PDF
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2006.
Icono de PDF
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2007.
Icono de PDF
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2008.
2008 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2009.
2009 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2010.
2010 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2011.
2011 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2012.
2012 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2013.
2013 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2014.

2014 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2015.
2015 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2016.

2016 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2017.

2017 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2018.

2018 Zifrak
Genero indarkeriaren egoerari erantzunei buruzko zifrak
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 2019.

  <<<berria>>>
2019 Zifrak
Emakumeen kontrako indarkeriaren arloan foru baliabideak eta udalerrietako eta mankomunitateetako baliabideak.
  <<<berria>>>
Icono de PDF
"Emakumeen aurkako etxe barruko Indarkeria. Bizkaiko Lurralde Historikoan egindako ikerketa baten emaitzak" Icono de PDF
"Emakumeen aurkako etxe barruko Indarkeria. 2009ko emaitzak eta 2005-2009 konparazioa Bizkaiko Lurralde Historikoan" Icono de PDF
TXOSTENA: Bizkaiko landa-ingurunean genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeek laguntza, arreta eta justizia zerbitzu zein prestazioetarako benetako sarbidea izateko dituzten beharrizanak eta oztopoak identifikatzea
Icono de PDF
I Manual de prácticas, iniciativas y experiencias
contra la violencia de género. 2006
Icono de PDF
Prebentzio eta arreta arloan genero-indarkeriaren aurkako jardun, ekimen eta esperientzien II. Eskuliburua. 2010 Icono de PDF
Genero-indarkeriaren aurkako jardunen, ekimenen eta esperientzien III. Eskuliburua. 2014 Icono de PDF
Genero-indarkeriaren aurkako praktiken, egitasmoen eta esperientzien IV. Eskuliburua. 2018
Icono de PDF
El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia (OVGB): una Experiencia de Buenas Prácticas
Icono de PDF
Cifras de violencia contra las mujeres en la Unión Europea.
Octubre 2006
Icono de PDF
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren ebaluazioa,
2004-2008ko epealdia
Icono de PDF
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren ebaluazioa,
2009-2012ko epealdia
Icono de PDF
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiaren ebaluazioa,
2013-2017ko epealdia
Icono de PDF
Bizkaiko Lurralde Historiko Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Gaineko Erakundeen Jokabideari Buruzko Gomendioak eta Hobetzeko Proposamenak (Argitalpenaren Sintesia / Textu Osoa) Icono de PDF
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiak Emandako Gomendioen Jarraipen-Txostena eta Balantzea. 2012 Icono de PDF
Bizkaiko Lurralde Historiko Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Gaineko Erakundeen Jokabideari Buruzko Gomendioak eta Hobetzeko Proposamenak II. Txostena Icono de PDF
Bizkaiko Lurralde Historiko Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Gaineko
Erakundeen Jokabideari Buruzko Gomendioak eta Hobetzeko Proposamenak III. Txostena
Icono de PDF

Igo