Informazioari eta baimenari buruzko laguntza-prozesua gizarte zerbitzuetan. Marije Goikoetxea.