saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

2016

Informazioa

APARKABISA, S.A.: KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren eta ustiapen aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak
Ibilgetu materialaren eskuraketak
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak 1.000.000
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea 100.000
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza
Pasibo arruntaren murrizketa 837.238
Guztira 1.937.238
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa 198.336
Akziodunen ekarpenak 681.000
F.A.P.H.S.en akziodunak 544.800
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak 136.200
Kapital dirulaguntzak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak 1.000.000
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak 1.000.000
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa 57.902
Pasibo arruntaren gehikuntza
Guztira 1.937.238
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak
Langileri gastuak 2.204.047
Ibilgetuaren amortizazioa 1.432.168
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 2.189.815
Kanpo zerbitzuak 1.379.674
Bestelako gastuak 810.141
Finantza gastuak 68.905
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 5.894.935
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 3.751.450
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak 819.000
F.A.P.H.S. diren erakundeak 655.200
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak 163.800
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk 90.000
Finantza sarrerak 653
Kapital diru-laguntzen egozpena
Hornikuntzen gaindikina
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak) 1.233.832
Guztira 5.894.935