saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Informazioa

ELANE-REN MERKATARITZA ORDEZKARITZA BIZKAIAN: GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Aurrekontua Aurreik
A) JARRAIKAKO ERAGIKETAK
1. Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 1.245.910 1.225.000
2.Amaitutako produktuen eta fabrikatze bidean daudenen izakin aldaketak
3.Enpresak bere aktiborako egindako lanak
4.Hornidurak
5.Ustiapenagatiko bestelako sarrerak 5.000 3.000
6.Langileri gastuak (1.043.910) (1.036.000)
7.Ustiapenagatiko bestelako gastuak (180.300) (171.300)
8.Ibilgetuaren amortizazioa (66.000) (64.000)
9. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste batzuen diru-laguntzak egoztea 44.784 44.784
10.Horniduren gaindikina 700 700
11. Hondatzea eta emaitzak ibilgetu besterentzeen ondotik
12. Negozio-konbinazioko diferentzia negatiboa
13. Bestelako emaitzak
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.184 2.184
14.Sarrera finantzarioak 2.500 2.000
15.Gastu finantzarioak (10) (10)
16.Arrazoizko balioa aldatzea baliabide finantzarioetan
17.Aldaketa aldeak
18.Hondatzea eta emaitzak baliabide finantzarioak besterentzeagatik
A.2)EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18) 2.490 1.990
A.3) EMAITZA ZERGAK BAINO LEHEN (A.1+A.2) 8.674 4.174
19.Zergak mozkinen gainean
A.4) EKITALDIKO EMAITZA JARRAIKAKO ERAGIKETETATIK ERATORRITA (A.3+19) 8.674 4.174
B) ERAGIKETA ETENAK
20. Ekitaldiko emaitza zergez garbia, dauden eragiketa etenetatik eratorrita
A.5)  EKITALDIKO EMAITZA  (A.4+20) 8.674 4.174