saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Informazioa

BIZKAIA-BIZKAIALDE FUNDAZIOA: GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Aurrekontua Aurreik
A) JARRAIKAKO ERAGIKETAK
1. Bere jardueraren diru-sarrerak 1.889.422 1.863.663
2. Merkataritzako jardueraren barruko salmentak eta bestelako sarrerak 150 8.500
3. Gastuak laguntza eta beste batzuengatik (1.141.402) (1.000.000)
4. Amaitutako produktuen eta fabrikatze bidean daudenen izakin aldaketak
5. Enpresak bere aktiborako egindako lanak
6. Hornidurak (120.274) (120.891)
7. Jarduerako bestelako sarrerak
8. Langileri gastuak
9. Jarduerako bestelako gastuak (628.260) (751.536)
10. Ibilgetuaren amortizazioa (236) (236)
11. Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-laguntza, dohaintza eta legatuak
12. Horniduren gaindikina
13. Hondatzea eta emaitzak ibilgetu besterentzeen ondotik
14. Bestelako emaitzak
A.1) JARDUEDAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) (600) (500)
15. Sarrera finantzarioak 600 600
16. Gastu finantzarioak (100)
17. Arrazoizko balioa aldatzea baliabide finantzarioetan
18. Aldaketa aldeak
19. Hondatzea eta emaitzak baliabide finantzarioak besterentzeagatik
A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+17+18+19) 600 500
A.3) SOBERAKINA ZERGAK BAINO LEHEN (A.1+A.2)
20. Zergak mozkinen gainean
A.4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK DATORREN EKITALDIKO GAINDIKINA (A.3+20)
B) ERAGIKETA ETENAK
21. Etendako eragiketetatik datorren ekitaldiko gaindikina, zergak aplikatu ondoren
A.5) ONDARE GARBIKO ALDAKETA, EKIT. GAINDIKINEAN AINTZATETSIAK (A.4+21)
C) ONDARE GARBIAREN ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK
C.1) ONDARE GARBI. ALDAK. ONDARE GARB. ZUZEN. AINTZAT. SARR. ETA GAST. (C)
D) EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENAK
D.1) ONDARE GARBIA. ALDAK ELITALDIKO SOBERAKIN. BIRSAILKAPENENGAT (D)
E) ONDARE GARBIA. ALDAK. ONDARE GARBIAN ZUZENEAN AINTZATETSITAKO (C.1+D.1)
F) DOIKUNTZAK IRIZPIDE-ALDAKETAGATIK
G) DOIKUNTZAK AKATSENGATIK
H) ALDAKETAK SORTZE DOTAZIOAN EDO GIZARTE FUNTSEAN
I) BESTE ALDAKETA BATZUK
J) EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN ALDAK. EMAITZA, GUZTIRA (A.5+E+F+G+H+I)