saltatu edukira

Aldundiaren Logoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

 
 

Hemen zaude:

Harremana

Kontsultak, kexak, iradokizunak eta komunikazioak


Baldin eta kontsultaren bat egin, kexaren edo iradokizunen bat aurkeztu edo komunikazioren bat igorri nahi baduzu, ondoko formularioa bete behar duzu, eta ondorik, "Bidali" botoian sakatu.

(*) ikurra duten eremuak nahitaez bete behar dira.

 
Eskaera mota
 
  • Kontsulta: Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko gairen edo arazoren bati buruzko informazio eskabidea.
  • Kexa: Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuren baten funtzionamenduari buruzko ezadostasun adierazpena.
  • Iradokizuna: Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuren bat sortu, zabaldu edo hobetzeko proposamena.
  • Komunikazioa: Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi nahi zaion informazio oro bidaltzea; horri dagokionez, Aldundiak ez dauka zertan kasu guzti-guztiei erantzun.
 

Adieraz ezazu Bizkaiko Foru Aldundiaren zein saili igorri nahi diozun eskaera eta gaia zeri buruzkoa den:

 
Sar itzazu zure datu pertsonalak
Eskaeraren edukia
Artxibo Erantsiak

Nahi baduzu, artxiboak ere erants ditzakezu.


 
 
Hizkuntza

Kontsultei emango dizkiegun erantzunak informazio arlokoak izango dira, soil-soilik, eta inoiz ere ez dira erantzun lotesleak izango; halaber, erantzunok ez dute interpretazio arauemailerik edukiko.

Kexak eta iradokizunak ez dira administrazio-errekurtsotzat hartuko, eta horiek jartzeak ez ditu egun indarrean dagoen arautegian horretarako beren beregi ezarririk dauden epeak geldiaraziko. Era berean, ez dituzte inola ere prozedura bakoitza erregulatzen duen arautegian aurreikusten diren gainerako ekintzak edota eskubideak baldintzatuko.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, lege hori garatzeko erregelamendua onetsi zuen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan eta Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta datuak babesteko euskal bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean araututakoa kontuan hartuta, honako hau jakinarazten dizugu: aurkeztutako datuak eta beste iturri batzuetatik lortutakoak “BFA03001 - Gizarte zerbitzuetako zentroak” datu pertsonalen fitxategian sartuko dira, aurkeztutako iradokizuna/kexaren ebazpena emateko erabiltzeko. Fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako zuzendari nagusia da. Eta zuk datuak eskuratu, zuzendu eta ezeztatzeko eskubidea duzu; horretarako, idazki bat bidali behar duzu sail horren jendaurreko bulegoetara (Ugaskobidea 3 bis, 2. solairua, Bilbo) eta idazkiari NANaren edo agiri baliokide baten kopia erantsi behar diozu. Inprimaki hau sinatuta, beren-beregi emango duzu baimena bereziki babestuta dauden datuak, bai inprimakian agertzen direnak eta baita beste iturri batzuetatik lortutakoak ere, kexa/iradokizun honen ebazpenean erabiltzeko.