saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Zerga alorreko berrikuntzak

Informazioa

37/2018 FORU DEKRETUA martxoaren 20koa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 37/2018 FORU DEKRETUA martxoaren 20koa. Honen bidez, zenbait aldaketa egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudian eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduan.
B.A.O. 2018/04/03
38/2018 FORU DEKRETUA martxoaren 20koa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2018 FORU DEKRETUA martxoaren 20koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudia eta Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudia aldatzen dira
B.A.O. 2018/04/03
/2018 FORU ARAUA, martxoaren 21ekoa
1/2018 FORU ARAUA, martxoaren 21ekoa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak 2017ko uztailaren 19an hartu zuen lehenengo akordioa berresteko dena.
B.A.O. 2018/03/27
2/2018 FORU ARAUA, martxoaren 21ekoa
2/2018 FORU ARAUA, martxoaren 21ekoa. Honen bidez, batetik, tributuen ondorioetarako karakterizatzen dira Europako zenbait epe luzerako inbertsio-funts, eta, bestetik, aldaketak egiten dira zenbait zergaren foru-arauetan zein Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan. Hauek dira aldatzen diren foru-arauak: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena, Ondarearen gaineko Zergarena, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarena, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergarena eta Kooperatiben Zerga Araubidearena.
B.A.O. 2018/03/27
Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2018 FORU DEKRETUA, martxoaren 6koa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2018 FORU DEKRETUA, martxoaren 6koa, zeinaren bidez aldaketak egiten baitira 2005eko ekainaren 21eko 100/2005 Foru Dekretuaren bitartez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen arloko zehapen-araudian.
B.A.O. 2018/03/15
Bizkaiko Foru Aldundiaren 18/2018 FORUA DEKRETUA, martxoaren 6koa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 18/2018 FORUA DEKRETUA, martxoaren 6koa. Honen bidez, aldaketak egiten dira 2005eko ekainaren 21eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 101/2005 Foru Dekretuan (dekretu horren bidez zergei buruzko kontsulta idatzien eta zerga-ordainketako aurretiazko proposamenen prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula garatu dira) eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudian (araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuak onetsi zuen).
B.A.O. 2018/03/15
Bizkaiko Foru Aldundiaren 19/2018 FORU DEKRETUA, martxoaren 6koa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 19/2018 FORU DEKRETUA, martxoaren 6koa. Honen bidez, aldaketak egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko erregelamenduan.
B.A.O. 2018/03/15
Bizkaiko Foru Aldundiaren 20/2018 FORU DEKRETUA, martxoaren 6koa
Bizkaiko Foru Aldundiaren 20/2018 FORU DEKRETUA, martxoaren 6koa. Honen bidez, zenbait aldaketa egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-ikuskapenari buruzko Erregelamenduan.
B.A.O. 2018/03/15
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 427/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 427/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa. Honen bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2017ko zergaldiko autolikidaziorako 100 eredua onesten da, bai eta eredu horren aurkezpen telematikoa egiteko prozedura ere.
B.A.O. 2018/03/15
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 6/2018 Ebazpena, otsailaren 22koa
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 6/2018 Ebazpena, otsailaren 22koa, Bizkaiko Foru Ogasunaren 2018. urterako Iruzurraren aurkako Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak publikatzen dituena.
B.A.O. 2018/03/15