saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Zerga alorreko berrikuntzak

Informazioa

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 141/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 141/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa, martxoaren 31ko 632/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, 289 eredua onesten da, elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan finantza-kontuei buruz urtero egin beharreko aitorpen informatiboa egiteko dena.
B.A.O. 2018/02/02
Foru Aldundiaren 1/2018 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 16koa
Foru Aldundiaren 1/2018 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 16koa. Honen bidez, jarduera batzuk lehentasunezkotzat jotzen dira 2018ko ekitaldirako.
B.A.O. 2018/01/29
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 81/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 81/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 4ko 2157/2017 Foru Agindua aldatzekoa. Azken agindu horren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2018. urterako.
B.A.O. 2018/01/19
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 48/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 48/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa. Honen bidez, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioen eta partaidetzen eskuraketei eta besterentzeei buruzko urteko aitorpen informatiborako 187 eredua onesten da.
B.A.O. 2018/01/18
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 49/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 49/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa. Agindu honen bidez aldatu egiten dira 2016ko abenduaren 23ko 2281/2016 Foru Agindua, 2016ko abenduaren 15ekoa 2211/2016 Foru Agindua eta 2016ko abenduaren 23ko 2282/2016 Foru Agindua. Azken hiru foru-aginduon bidez honako eredu hauek onetsi ziren, hurrenez hurren: maileguei eta kredituei zein ondasun higiezinekin lotutako finantza-eragiketei buruzko aitorpen informatiborako 181 eredua; 193 eredua ?arrunta eta erraztua? onesten da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kapital higigarriaren zenbait etekinen eta Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zenbait errentaren gaineko atxikipenen eta kontura egindako sarreren urteko laburpena egiteko erabili behar dena; eta finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena egiteko 198 eredua.
B.A.O. 2018/01/17
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa (ZATI 1).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa. Honen bidez, batez besteko prezioak onartu dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikatzeko. (ZATI 1).
B.A.O. 2018/01/12
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa (ZATI 2).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa. Honen bidez, batez besteko prezioak onartu dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikatzeko. (ZATI 2).
B.A.O. 2018/01/12
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa (ZATI 3).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa. Honen bidez, batez besteko prezioak onartu dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikatzeko. (ZATI 3).
B.A.O. 2018/01/12
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa (ZATI 4).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa. Honen bidez, batez besteko prezioak onartu dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikatzeko. (ZATI 4).
B.A.O. 2018/01/12
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa (ZATI 5).
Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2304/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa. Honen bidez, batez besteko prezioak onartu dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikatzeko. (ZATI 5).
B.A.O. 2018/01/12